Người đóng góp cho blog

Cung cấp bởi Blogger.

This is default featured slide 1 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc. Video tutorial is available, also a support forum which will help to install template correctly. By DeluxeTemplates.net

This is default featured slide 2 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc. Video tutorial is available, also a support forum which will help to install template correctly. By DeluxeTemplates.net

This is default featured slide 3 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc. Video tutorial is available, also a support forum which will help to install template correctly. By DeluxeTemplates.net

This is default featured slide 4 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc. Video tutorial is available, also a support forum which will help to install template correctly. By DeluxeTemplates.net

This is default featured slide 5 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc. Video tutorial is available, also a support forum which will help to install template correctly. By DeluxeTemplates.net

Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Cha Tôi (Xuân Mai & Ngọc Sơn) - Nhiều Ca Sĩ

Cha Tôi (Xuân Mai & Ngọc Sơn) - Nhiều Ca Sĩ


Cha Tôi (Xuân Mai & Ngọc Sơn) - Nhiều Ca Sĩ
Cha Tôi (Xuân Mai & Ngọc Sơn) - Nhiều Ca Sĩ

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2013

Chú Ếch Con - Xuân MaiLời bài hát: Chú Ếch Con - Xuân Mai


Người đóng góp: Administrator
Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn 
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan 
Bao con cá trê non cùng bao con cá rô ron
Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang ròn 
Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà'' 
Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng hoạ mi 
Bao nhiêu chú chim ri cùng bao chú ca rô phi 
Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì